Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
Zondagse diensten Zondagse diensten
Elke zondag is er om 9.30 uur of 11.00 uur een kerkdienst. Bijzondere diensten beginnen soms ook om 10.00 uur. Bij de kerkdiensten staat het juiste aanvangstijdstip vermeld.
De kerkdiensten worden bij toerbeurt in Ten Post, Thesinge en Stedum gehouden. Soms is er een clusterdienst in Ten Boer in de Kloosterkerk.
 
Beamer Beamer
Tijdens de diensten wordt gebruikt gemaakt van een beamer, waarop de diverse onderdelen van de dienst worden geprojecteerd. Dit heeft o.a. als voordeel dat liederen uit diverse liedbundels kunnen worden gezongen. Standaard zingen we uit het Liedboek.Zingen en bidden in huis en kerk (2013)
 
Gastpersoon / koster

Gastpersoon / koster
Een groep vrijwilligers zorgt volgens een rooster beurtelings dat de kerk voor de eredienst in gereedheid wordt gebracht. Deze gastpersonen zorgen tevens dat de kerkgangers welkom worden geheten. Coördinator is Ingrid Kort, tel. 551303.
De sleutels van de kerk kunnen worden gehaald bij Gerdy Hofman, Lopsterweg 4a, tel. 551707.
 
Kindernevendienst

Lied als uitgeleide
Kindernevendienst
Tijdens de kerkdiensten wordt er kindernevendienst gehouden. Hier wordt veelal uit “Kind op zondag" gewerkt. Rond de kerkelijke feestdagen wordt meestal aan een project rond een bepaald thema gewerkt. De kinderen verlaten vóór de 1e schriftlezing de dienst en komen tijdens  het lied na de preek weer terug, waarbij eventueel in het kort wordt verteld wat ze hebben gedaan. 
 
Kinderoppas

Kinderoppas
Omdat de meeste ouders het prettig vinden om samen naar de kerk te gaan, is er kinderoppas geregeld voor de ouders met kinderen tot 4 jaar. De oppas wordt in “Trefpunt” gehouden door vrijwilligers. De ouders kunnen hun kinderen tijdens de collecte weer ophalen. 
Aangezien het door het kleine aantal jonge kinderen niet altijd zeker is of er van de oppasdienst gebruik wordt gemaakt, is er een beloproepsysteem. Als je oppas
wilt, dan graag op de voorafgaande zaterdag vóór 18.00 uur bellen met contact-persoon Mirjam Vast, Stationsstraat 2, tel. 855309.
Bij gezamenlijke diensten in Ten Post, Garmerwolde/Thesinge is er geen oppas-dienst.
Hebt u vragen, bel dan gerust even met Mirjam.
 
Heilig Avondmaal

Heilig Avondmaal
Het Heilig Avondmaal wordt 5 keer per jaar gevierd. In de regel in de maanden februari, juni, september en november en op Witte Donderdag. Voor de viering van het Heilig Avondmaal zijn zowel doopleden als belijdende leden uitgenodigd. De viering wordt lopend gehouden. Er wordt zowel wijn als druivensap uitgereikt, ieder kan vrij kiezen.
Voor gemeenteleden die meeluisteren via de kerkomroep bestaat de mogelijkheid thuis het avondmaal mee te vieren. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de kerkenraad.
Gasten, die in hun eigen gemeente gewend zijn het avondmaal te vieren, zijn van harte uitgenodigd aan de viering deel te nemen.
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.