Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Stedum
 
 
Leerhuis / Gespreksgroep Leerhuis / Gespreksgroep

In het winterseizoen wordt er in clusterverband een leerhuis georganiseerd. Dit is de voortzetting van de gespreksgroep die in Stedum werd gehouden en waar ook leden van de clusterkerken aan deelnamen. Op de eerste avond van het seizoen 2016-2017 zal onze clusterpredikant, ds. René Kok ook aanwezig zijn en dan gaan we ook afspreken wat het onderwerp voor dit seizoen zal zijn.  Uitgangspunt van de gesprekken is wat het christen zijn betekent en wat ons daarin beweegt. 
De data voor 2016-2017 zijn vastgesteld op: 
Plaats van de eerste bijeenkomst: Trefpunt Stedum (20.00 uur) 

  • 4 oktober 2016
  • 22 november 2016
  • 17 januari 2017
  • 28 februari 2017
  • 18 april 2017
  • 23 mei 2017
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Albert en Ineke Haak, tel.551416 of Hommo Smit, tel. 551386.

 
Verslag leerhuis 18 april Verslag leerhuis 18 april

Verslag van de leerhuisavond/gesprekskring van dinsdag 18 april in Kloosterstee te Ten Boer.
De gesprekskring van het cluster ging deze avond over de beide laatste hoofstukken (zes en zeven) van de Theologische Notities bij een Geloofsgesprek van de clusterpredikant. De avond werd geopend met een gedicht van Jan van Opbergen.
 
De inleidende vraag “hoe heb je de afgelopen periode rond Pasen beleefd?” was direct aanleiding voor een drie kwartier durend gesprek over de wijze waarop in de verschillende gemeenten deze tijd is doorgebracht. Centraal daarbij de vraag: ga je letterlijk shoppen vanwege de extra vrije dagen of “shop” je in het rijke aanbod van activiteiten die in deze tijd worden aangeboden?
De aanwezigen, twaalf vrouw/man in totaal, gaven aan ruimschoots gebruik te hebben gemaakt van de mogelijkheden die de diverse gemeenten boden. Daarbij moet worden opgemerkt dat de veelheid van activiteiten in diverse samenwerkingsverbanden aanleiding was om hierin bepaalde keuzes te maken, zeg maar een soort van shoppen. Over het algemeen waren de gespreksgenoten zeer tevreden over het gebodene. We hebben tevens dankbaar gebruik gemaakt van de theologische uitleg die ds. Kok gaf bij de meer inhoudelijke vragen en opmerkingen.
 
De tweede helft van de avond hebben we van gedachten gewisseld over de vraag hoe het toch komt dat voor veel mensen de kerk haar betekenis heeft verloren. De meningen daarover lopen uiteen en de conclusie is dan ook dat hierop geen eenduidig antwoord is te geven. Wel zijn we van mening dat we moeten blijven samenwerken. Is het niet in het grote geheel, dan toch in kleine delen. Werk vanuit wat er nu al is en ga op die weg verder. Sta open voor vernieuwing en houd de blik op de toekomst gericht. Waar nu al goed wordt samengewerkt leg daar het accent en breid dat verder uit.
Tenslotte hebben we nog een aantal suggesties gedaan voor een seizoenafsluiting. Op het moment dat u dit leest is deze activiteit al geweest.
 
De avond werd afgesloten met een vrije interpretatie van een fabel van Jean La Fontaine over een oude vader die zijn kinderen erop wijst dat het bundelen van krachten je samen sterk maakt. En met een woord van dank aan de aanwezigen voor hun bijdrage aan deze avond. In het bijzonder aan ds. Kok die de discussie over zijn theologische notities op meerdere avonden van een toelichting heeft voorzien.

 

 
 
 
 

Gedachteniszondag
datum en tijdstip 26-11-2017 om 10.00 uur

Dienst waarin we de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdenken
meer details

 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van alle clusterdiensten is er gelegenheid om koffie te drinken. Als de dienst om 11.00 uur begint, is het koffiedrinken voorafgaand aan de dienst.
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.