Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Stedum
 
 
pastorale tekst van de maand pastorale tekst van de maand

Het volgend stukje is uit het boekje “Zomaar voor jou”, van Phil Bosmans

Mens ik heb je graag.
Ik loop op straat en ik zie geen linkse mensen en geen rechtse mensen, alleen maar mensen.
Ik wring me in de spitsuren op de trein en in de bus en zie geen linkse
mensen en geen rechtse mensen alleen maar mensen, haastige mensen.
Ik loop rond in klinieken en hospitalen en zie geen linkse mensen en geen rechtse mensen, alleen maar mensen die ziek zijn, mensen met pijn.
Waarom mensen verdelen?
Waarom ze een kleur geven en een etiket opplakken?
Waarom ze verdelen in kwade en goede, gele en rode, in linkse en rechtse mensen?
Waarom?

Hou van de mensen zoals ze zijn: er bestaan geen anderen.


We wensen elkaar Gods Zegen toe met de woorden van Sint Patrick in de moderne vertaling:


Loop voor ons uit Heer
om ons de rechte weg te wijzen
Ga naast ons
om met ons Uw vriendschap te delen
Sta achter ons
om ons rugdekking te geven
Wees onder ons
om ons bij te vallen en op te vangen
Woon in ons
om ons kracht te geven voor alledag
Wees om ons
als een muur van liefde
tegen zorgen en angst
Wees boven ons Heer
om ons te kunnen beschijnen met uw zon
en te verlichten met Uw zegen. Amen.

 
Ouderling-coördinator Ouderling-coördinator

Tineke Bruggeman-Boiten

 

 
Werkvelden pastoraat Werkvelden pastoraat

De taakgroep pastoraat zorgt voor het contact naar de gemeenteleden.
De gemeente is verdeeld in 3 wijken, elk met 3 bezoekmedewerkers. In de jaarlijkse gemeentegids staat de verdeling en de namen en contactgegevens van de betreffende medewerkers.
De ouderling-coördinator zorgt samen met de pastoraal werker voor de verdeling van de taken en de alehele onderlinge samenwerking van de medewerkers.

 

 
In Memoriam Alle Senneker In Memoriam Alle Senneker
lees meer »
 
In Memoriam Bregtje Bolhuis-Buikema In Memoriam Bregtje Bolhuis-Buikema
lees meer »
 
In Memoriam Anne Feenstra In Memoriam Anne Feenstra
lees meer »
 
 
 
 

Gedachteniszondag
datum en tijdstip 26-11-2017 om 10.00 uur

Dienst waarin we de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdenken
meer details

 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van alle clusterdiensten is er gelegenheid om koffie te drinken. Als de dienst om 11.00 uur begint, is het koffiedrinken voorafgaand aan de dienst.
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.