Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
pastorale tekst van de maand pastorale tekst van de maand

In de afgelopen periode was de start van veel activiteiten in Garmerwolde/ Thesinge o.a. op het gebied van het pastoraat. Het begon eigenlijk met de startzondag op 16 september, waar veel mensen konden kijken in “de keuken” van al het vrijwilligerswerk dat er binnen onze kerk gebeurt en dat is heel veel. Het is zo gewoon dat we zondags naar de kerk kunnen, maar het is verbazend hoeveel mensen daarbij achter en voor de schermen blijmoedig in de weer zijn. En vergeet ook al die mensen niet die het mogelijk maken dat wij ons geestelijk kunnen vormen en toerusten middels prachtige films, gesprekken etc. Hopelijk bent u geïnteresseerd  geraakt en wordt u ook bezoeker van een of meerdere activiteiten.
We zitten midden in de herfst met prachtige kleuren en gaan langzaam naar het eind van het jaar. Nog een paar weken en dan is het Kerst, maar eerst komen nog de adventsweken waarin we ons kunnen voorbereiden. We mogen uitzien naar de verhalen van de geboorte van Jezus en dat is een goed vooruitzicht.

Ook al is er som verdriet en gemis van dierbaren en zijn er gezondheidsproblemen, ook zullen er mensen zijn die tegen Kerst opzien en al uitkijken naar januari, we mogen erop vertrouwen dat de Jezus voor ons gekomen is, voor ons allemaal. Onze gebeden gaan uit naar alle medemensen.

Ik kreeg het volgende gedicht en wil dat graag met u delen;

Ik ben de vriend van dag en nacht
ik zal er zijn
Voor elke nood, voor elke klacht
Ik zal er zijn

Een vriend in voor- en tegenspoed
Ik zal er zijn
Die altijd voor je opendoet,
Ik zal er zijn.

Klop en mijn deur zal opengaan
Ik zal er zijn
Vraag en mijn hart zal openstaan
Ik zal er zijn

Bons op mijn deur en schaam je niet
Ik zal er zijn
In levensangst in zielsverdriet
Ik zal er zijn

Voor elk verlangen elk gemis
Ik zal er zijn
De God die altijd met je is
Ik zal er zijn

Dit is je troost je zekerheid
Ik zal er zijn
Dit is mijn naam nu en altijd
Ik zal er zijn.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 25 november, zullen wij ons gestorven geliefden herdenken in een dienst die vermoedelijk gehouden wordt in Trefpunt. Nadere informatie volgt bij de afkondigingen.
 

 
Ouderling-coördinator Ouderling-coördinator

Tineke Bruggeman-Boiten

 

 
Werkvelden pastoraat Werkvelden pastoraat

De taakgroep pastoraat zorgt voor het contact naar de gemeenteleden.
De gemeente is verdeeld in 3 wijken, elk met 3 bezoekmedewerkers. In de jaarlijkse gemeentegids staat de verdeling en de namen en contactgegevens van de betreffende medewerkers.
De ouderling-coördinator zorgt samen met de pastoraal werker voor de verdeling van de taken en de alehele onderlinge samenwerking van de medewerkers.

 

 
In Memoriam Jan Jakob Doorn In Memoriam Jan Jakob Doorn
lees meer »
 
In Memoriam Mario Rijskamp - Timmer In Memoriam Mario Rijskamp - Timmer
lees meer »
 
 
 
 

Derde Advent in Thesinge
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10:00

Koffiedrinken (Jaap en Johanna van Zanten)
meer details

 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.