Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Stedum
 
 
Column Column

Lieve mensen,

In mijn laatste bijdrage voor Kerkinfo spreek ik jullie graag aan met ‘lieve
mensen’. Want zo gaat dat als je kerkelijk werker bent: de mensen in je
gemeente krijg je stuk voor stuk lief. Het maakt niet uit wie jullie zijn, of ik je één keer heb gesproken of tig keer, of je veel verlies hebt gekend of
daarvoor gespaard bent gebleven, of je vaak op zondag in de kerk zit of
juist niet, of je makkelijk kunt praten of moeite hebt om woorden te vinden,
of je actief bent in dorp of kerk of niet, of je fouten maakt of onberispelijk
door het leven gaat, of je twijfelt over je geloof of veel zekerheid voelt, of je oud bent of jong. Jullie allen zijn mij dierbaar geworden in deze jaren. Het is een geschenk van dit beroep, dat een gemeente ‘jouw’ gemeente wordt.
Ooit las ik op een scheurkalender de tip om aan het einde van iedere dag drie dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Stilstaan bij het goede in je leven, hoe klein het ook is, heeft een goede uitwerking op je ziel.
Dankbaarheid is iets waar wij ons in de kerk ook mee bezig houden. Aan het
einde van de dienst zijn er altijd de danken voorbeden. En thuis zullen er ook velen gewend zijn om te bidden, rond de maaltijd of het slapen gaan. Wij doen dit omdat het belangrijk is om terug te kijken in de tijd en het goede te zien (soms turend door het slechte heen) en om vooruit te kijken in de tijd en het goede te hopen. Als ik terug kijk op mijn jaren als kerkelijk werker in Stedum, heb ik veel om dankbaar voor te zijn. Meer dan drie dingen, meer dan tien dingen. Maar er steekt één ding bovenuit: het vertrouwen dat ik heb gekregen van jullie allen. Zoveel van wat in jullie leeft hebben jullie met mij gedeeld in gesprekken thuis, op straat en in de kerk. Ik dank jullie van harte voor dat vertrouwen.
Wat de toekomst betreft hoop ik op veel goeds voor jullie allen: individueel,
als familie, als gemeente, als dorp, als cluster en fusiegemeente. Dat jullie
geluk, groei en vertrouwen mogen ervaren en gevoed mogen worden in
geloof en wijsheid. Dat jullie kracht, liefde en hoop ontvangen als het leven
tegen zit en bovenal in alles Gods zegen mogen ervaren, zoals wij die lezen
in Numeri 6:24-26:

De Heer zegene u
en Hij behoede u.
De Heer doe Zijn aangezicht
over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe Zijn aangezicht
over u en geve u vrede.


Een hartelijke groet,
Sanne Werkman
 

 
 
 
 

-
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30 uur

meer details

 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van alle clusterdiensten is er gelegenheid om koffie te drinken. Als de dienst om 11.00 uur begint, is het koffiedrinken voorafgaand aan de dienst.
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.