Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
zo 21 jul 2019  om 9.30 uur
Voorganger: Da. van Ess, Groningen
Dienst in Thesinge
Ouderling: Esther Grotenhuis en Kees van Zanten
Organist: Jan Wolfs

Collecten:
1. Leger des Heils
2. Eredienst


Doen wat we geloven
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Het Leger zet zich in op een indrukwekkend aantal gebieden om hun missie handen en voeten te geven. Denk daarbij aan: wekelijkse bidstonden, bijbelstudies, handwerkclubs, inloophuizen, kidsclubs, kledingwinkels, ladies nights, maaltijden, muziekkorpsen, raad-en-daadbalies, samenkomsten, schuldpreventie en toeleiding, scouting, seniorenclubs, sociale vakanties, tienerclubs, zangkoren en zingen met je kind. Uw bijdrage maakt het mogelijk om dit goede werk voort te zetten.


Lied van de zondag: NLB 280 : 1,2,6,7

1.  De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3. Dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5.  Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van 't Woord, waarin Gij spreekt,
en reik ons zelf als leeftocht aan
het Brood, dat Gij ons breekt.

7.  Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht 
 

terug
 
 
 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Kloosterkerkgemeente Ten Boer


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.