Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
zo 14 jul 2019  om 10.00 uur
Voorganger: Mw. Nijland, Groningen
Dienst in Stedum
Ouderling: Greet Veenkamp en Nico Schutter
Organist: Bouke van der Ploeg

Collectes:
1. SAVE
2. Vorming & Toerusting

Samenwerken aan veiligheid
Samen Veilig Midden-Nederland staat voor een veilig thuis voor iedereen en treedt op namens de overheid en de samenleving waar de veiligheid van kwetsbare burgers wordt bedreigd.
SAVE komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind. De medewerker SAVE kijkt samen met het kind, gezin, netwerk en de lokale hulpverlening naar een oplossing. Samen werken ze aan het herstel van een veilige opvoedingssituatie.
Lokale teams pakken alle vragen van of over gezinnen zo breed mogelijk op. Zij kunnen SAVE betrekken als vrijwillige hulp niet (meer) voldoende is of als de veiligheid van betrokkenen in het geding is.
Het gaat dan om situaties waarin de veiligheid en ontwikkeling van kinderen bedreigd wordt of om jongeren die afglijden in de criminaliteit. SAVE biedt gebiedsgerichte jeugdbescherming in de breedste zin van het woord: van advies, consult en onderzoek tot aan de uitvoering van gerechtelijke maatregelen.
SAVE werkt aanvullend op het lokale team in de buurt. Samen werken ze aan het herstel van een veilige situatie.Lied van de zondag: NLB 786 : 1,2,3

1
Wij zingen God ter ere
in grote dankbaarheid
daar Hij ons leven leidt
en weet wat wij ontberen.
Hij maakte ons genegen
te zorgen voor elkaar.
Zo zien wij jaar na jaar
zijn goedheid en zijn zegen.

2
Al krimpen mijn gedachten
en raak ik woorden kwijt,
verlies ik taal en tijd,
uw woord is levenskrachtig.
Er zijn herinneringen,
uw hartslag in mijn oor,
als ik uw klanken hoor
en psalmen mee kan zingen.

3
O Christus, man van smarten,
herhaal in ons gemis
dat er verwachting is.
Wij hopen zo van harte
eens recht van lijf en leden
te lopen in uw licht.
Met jeugd en vergezicht
zult Gij ons nieuw bekleden.

 

terug
 
 
 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Kloosterkerkgemeente Ten Boer


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.