Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge-Stedum-Ten Post
 
 
kerkbalans

kerkbalans
Ook in 2019 zal de kerk u / jou weer vragen om een bijdrage te levren voor het kerkenwerk. 
In dit verband is het goed om te wijzen op de mogelijkheid tot het doen van een periodieke gift. In de regels van de belastingdienst is het mogelijk is om uw gift af te trekken van uw belastbaar inkomen zonder toepassing van een drempel van 1% en een maximum van 10% van uw inkomen. Tot 2014 was dit alleen mogelijk als u een notariële akte liet opmaken. Sindsdien is dat ook mogelijk met een schriftelijke overeenkomst. Enkele voorwaarden:
  • u hebt de gift schriftelijk laten vastleggen
  • u maakt regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen over naar de kerk
  • deze bedragen zijn steeds (ongeveer) even hoog
  • u maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over naar dezelfde kerk
De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden. Als u in de akte opneemt dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt, dan voldoet u toch aan bovenstaande voorwaarden.
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de kerk niet meer bestaat? Dan mag u de betaalde bedragen aftrekken.
Op de website van de Protestantse Kerk staat meer informatie en daar kunt u ook een formulier voor de overeenkomst downloaden en met een calculator een berekening laten maken van het voordeel voor u en de gemeente.

U kunt ook Albert Haak vragen om een kopie van dat formulier. Bij hem kunt u ook terecht voor het tekenen van de overeenkomst.
terug
 
 
 
 

Dienst in Stedum
datum en tijdstip 26-05-2019 om 11.00 uur

meer details

 
Onze missie
vanuit
onze verscheidenheid
in verbondenheid
worden we,
oud en jong,
geïnspireerd
om het Woord en elkaar
te verstaan
én geroepen
om samen
de daad bij het Woord
te voegen.


 
 
Koffiedrinken
Na afloop van diensten die beginnen om 9.30 uur of 10.00 uur is er gelegenheid om koffie te drinken. .
 
Kerkdiensten beluisteren?

klik hier om een eerdere kerkdienst te selecteren


 
 
Andere websites
Protestantse Kerk Nederland
Classis Winsum PKN
Kerk Garmerolde/Thesinge
Kloosterkerkgemeente Ten Boer
Stedum.com

 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.